полезен

Времето от Фобос www.gismeteo.ru/ Почти най-известният сайт с прогноза за времето. Прогноза за 3 и 10 дни. Радва се, че те честно предупреждават, че "точността на отчетите за пет или повече дни е ниска". И благодаря за това.
Прима Виста www.primavista.ru/di
ctionary / index.htm
Сайтът съдържа речници, преводачи, енциклопедии.