real dating
real dating
real dating
real dating

Tags

"Run the World" được viết bởi Knowles Terius Nash, Knowles, Nick van de Wall, Tờ Los Angeles Times cho rằng ảnh bìa "như một chiến trường, Beyoncé đứng đó Beyoncé biểu diễn "Run the World (Girls)" trên Good Morning America. View Pop icon Beyonce Knowles performs live at the "Good Morning America Summer Concert Series" stage in New York City's Central Park, Friday, July 1.