1

(облизване) Любителите на чесън "стрелец", се присъедини! Те са готови. Бон апетит.

Татяна Б.
20.06.2012
06:53:11